Vrede en alle goeds!


 Ontstaan van onze Vlaamse Clarissenfederatie

H.Clara - H.Coleta

 

 

 

In 1212 stichtte de heilige Clara van Assisi het eerste clarissenklooster. Reeds in 1253 verspreidde de Clarissenorde zich in onze streken. Op het ritme van de politieke omstandigheden kenden deze stichtingen bevoordeling of benadeling. Toch bleef de inspiratie van de H. Clara steeds levend. Ook nu nog bestaan in onze regio een twintigtal oasen van stilte, gebed en dienstbaarheid waar haar spiritualiteit verder bloeit.

Elk clarissenklooster is volledig autonoom. Maar de onderlinge relaties zijn zeer hartelijk.

Sinds 1955 wordt dit versterkt door een meer officiële band. Op uitnodiging van paus Pius XII in zijn Apostolische Constitutie ‘Sponsa Christi’ (1950) werd onze ‘Federatie H.Clara-H.Coleta’ opgericht. Al heeft ze geen enkel juridische bevoegdheid, toch schept ze een brede waaier voor mogelijke samenwerking. 


Materiële, financiële en zusterlijke hulp staan op haar programma. Speciale aandacht wordt besteed aan de vorming van de zusters in opleiding en de jong geprofesten. 

Studie- en ontmoetingsdagen geven hen ruim de kans om met de spiritualiteit van Clara en Franciscus en de specifieke grondslagen van het religieuze contemplatieve leven kennis te maken en er onderling over uit te wisselen. Leesdagen rond de geschriften van Clara en Franciscus en de jaarlijkse algemene bijeenkomst zorgen ervoor dat ook de ouderen contact houden met elkaar en zo hun blik in de Orde en de spiritualiteit kunnen verbreden en verdiepen. 

Waar de zorg voor zieken of ouderen niet meer mogelijk is, helpt de federatie zoeken naar aangepaste en degelijke oplossingen.


De federatie wordt bestuurd door een raad, gekozen voor een periode van zes jaar. 
Hij bestaat uit vijf raadzusters, waaronder een voorzitster die presidente wordt genoemd. 

Voor de specifieke geestelijke zaken wordt ze bijgestaan door een assistent-kloosterling, minderbroeder-franciscaan.