Vrede en alle goeds!

Wie warm loopt voor de franciscaanse spiritualiteit, vindt hieronder een rijk aanbod aan franciscaanse boeken! Indien je boeken wil bestellen, kan je dat in Vlaanderen het best doen via e-mail bij zr. Sabine, claris te Stabroek.  Zij bezorgt je die dan zo snel mogelijk. De uitgebreide literatuurlijst die je hieronder kan raadplegen, heeft zij samengesteld.

Vanuit Nederland kan je deze boeken best bestellen via de webwinkel van de Franciscaanse Beweging. Wij wensen je alvast veel leesplezier toe!

Via dit menu kan je ook kennis maken met een aantal goede en inhoudrijke tijdschriften:      

 


 

  Clara van Assisi
                           Geschriften en oudste bronnen

 

 

Op 30 januari 2015 kwam deze splinternieuwe vertaling uit van Clara's geschriften en oudste bronnen!
Een leerzaam boek waarin ook veel uitleg staat over de betreffende teksten, brieven, bronnen en kerkelijke documenten.


Clara van Assisi (1193-1253) is de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus van Assisi. 

Ondanks, of wellicht juist dankzij Clara’s onafhankelijke opstelling werd zij zeer gewaardeerd.
Het Clara-onderzoek heeft de laatste twintig jaar internationaal een nieuwe bloei doorgemaakt
waarvan je in dit boek de vruchten krijgt in een vlot leesbare taal.

In het nieuwe boek zijn maar liefst zestien teksten voor het eerst in het Nederlands vertaald.

Je kan dit boek hier bestellen voor Vlaanderen en hier voor Nederland.

 Literatuurlijst

Een aantal bronnen voor Franciscus kan je hier en voor Clara kan je hier downloaden.

 En hier vind je de bronnen in het Latijn en enkele in het Nederlands.


In deze lijst kan je slechts enkele titels vinden. Voor een uitgebreidere informatie verwijzen wij je naar de bibliotheken van het Franciscaans Studiecentrum te Utrecht (NL) en de Franciscaanse Bibliotheek te Sint-Truiden (B). 

 

1. Geschriften van Clara, documenten en studies

-   Claire d'Assise. Ecrits, Introduction, texte latin, traduction, notes et index par
    Marie-France Becker, Jean-François Godet, Thaddée Matura.
     (= Sources Chrétiennes, 325) Cerf, Paris, 1985.

-   Clara van Assisi, Geschrif­ten en oudste bronnen. Uit het Latijn ver­taald door 
    G.P. Freeman, A. Holle­boom, B. Corveleyn, M. Bouritius en E. van de Vrie, Valkhof Pers, 2015.

-   Generale Constituties van de Arme Zusters van de H. Clara. Rome, 1988.

-   Godet, Jean-François et Georges Mailleux. Opuscula sancti Francisci, 
    Scripta sanctae Clarae.
    Concordance
,  Index, Listes de fréquence, Tables comparatives. Corpus des Sources 

    Franciscaines V. Louvain, 1976.

 


 

2. Levenbeschrijvingen

-   Bartoli, M. Clare of Assisi. Translated by Sister Francis Teresa OSC. 
    Foreword by Brian Purfield OFM.
    Darton-Longman + Todd, London, 1993.

-   Freeman, G.P., Bij Clara. Een verhaal over Clara van Assisi en haar levenswijze.  
    (K 750)
    Franciscaanse Samenwerking, Utrecht, 1993.

-   Freeman, G. P., ‘Chronologie van Clara’. In: Franciscaans Leven 83 (2000), 247-248.

-   Peterson, Ingrid J., Clare of Assissi. A biographical Study. Franciscan Press, 
    Quincy, Illinois, 1993. .

-   Vanuytven, C., Madonna Chiara. Het leven van Clara van Assisi.  
    (Vlaamse Filmpjes, 16/17), Averbode,1993.

 


 

3. Studies over Clara, haar geschriften en haar spiritualiteit

-   Carney, M., The First Franciscan Woman. Clare of Assisi and her Form of Life.  
    Quincy. Illinois, 1992.

-   Charron, J.-M., Claire d’Assise. Féminité et spiritualité. Québec, 1998.

-   Goorbergh, E. van den, en Th. Zweerman, Clara van Assisi: 
     Licht vanuit de Verborgenheid. 
Over haar brieven aan Agnes van Praag. Assen, 1994.

-   Goorbergh, E. van den, en Th. Zweerman, Klara von Assisi - 
     Licht aus der Stille.
Zu ihren Briefen an Agnes von Prag. Kevelaer, 2001.

-   Goorbergh, E. Van den, and Th. Zweerman, Light Shining Through a Veil. 
   
On Saint Clare’s Letters to Saint Agnes of Praque. Leuven, 2000.  

-   Kreidler-Kos, Martina / Niklaus Kuster OFMcap / Ancilla Röttger OSC, 
    "Den armen Christus umarmen"
- Das bewegte Leben der Klara von Assisi: 
    Antworten der aktuellen Forschung und neue Fragen."
In: Wissenschaft und Weisheit. 
    Band 66 / 1, 2003, 3-81.

-   Kuster, Niklaus, 'Clare's Testament and Innoncent III's Privilege of Poverty:
   
Genuine or Clever Forgeries?' in: Greyfriars Review 15 (2001), 171-252.

-   Mueller, Joan, Clare’s Letters to Agnes. Texts and Sources. St. Bonaventure, 
    New York, 2001.

 


 

4. Clara en de kunst

-   Clara. In de Nederlanden 1193-1253. (Red. L. van Liebergen), 
    Museum voor Religieuze Kunst, Uden, 1994.

-   Bruins, C., ‘Mystiek in miniatuur. De miniaturen bij de levensbeschrijving van 
    Clara van Asissi in het Thennenbach 4-manuscript te Karlsruhe.’ 
     In: Franciscaans Leven 80 (1997) e.v.

-   Gieben, Servus, Chaira d’ Assisi” Iconografia. “Clare of Assisi” Iconography. Roma, 1993.

-   Valk, T. van der, Franciscaans Liedboek. Oosterhout, 2000.

 


 

5. Geschiedenis

-   Freeman, G.P., Clarissen in de dertiende eeuw. Drie studies. Utrecht, 1997.

-   Iriarte, L., ‘Ontstaan en eerste uitbreiding van de Tweede Orde. 
    In: Geschiedenis van de Franciscaanse Beweging. Utrecht, 1990.

-   Roggen, H., De Clarissenorde in de Nederlanden. Sint-Truiden, 1995.

-   Roggen, H., De Clarissen-Coletinen in Vlaanderen na de Franse Revolutie. 
   
Kloosterlexicon met bijlage. Sint-Truiden, 1997, 1999.

 


 

6. Andere vrouwen van de Orde van de Arme Zusters

-   Coleta van Corbie, Sinte. De bronnen. Gent, 1982.  

-   Coleta, De heilige, op de Weg van het Evangelie. Strasbourg, 1996.

-   Sanctae Coletae, Vita (1381-1447), Tielt, 1982.

-   Coleta, Uit de briefwisseling van de H. Coleta. Haar geestelijk testament. Gent, 1981

-   Fassbinder, M. , Agnes de Bohême. Princesse et Moniale, amie de Ste Claire.  
    Paris, 1962.

-   Link, H.J.J., Caritas Pirckheimer (1467-1532). Een kerkhistorische biografische studie.
   
Venlo, 1979.

 


 

7. Varia

-   Gebedsdiensten gewijd aan Franciscus en Clara. Serie 11. Utrecht, 1982.  

-   Becker, M.-Fr., Prier 15 jours avec CKLAIRE D'ASSISE. Ou l'echo d'une fascination. 
   
Montrouge. Nouvelle Cité.

 


 

8. San Damianoreeks

-   Armstrong, R. J., Clara van Asssisi. De Arme Vrouwen en hun kerkelijke zending 
    in het eerste Leven  van Thomas van Celano.
 

    (San Damiano-reeks 7), Clarissen Nederland / Vlaanderen, 1994.

-   Armstrong, R., ‘Vrouwengestalten in de brieven van de heilige Clara'
     Uitgangspunten en bron van inspiratie. (Vertaling van "Starting Points: Images of Women 
     in the Letters of Clare". In: CollFranc 62 (1992) 63-100. And in: Greyfriars Review
     (1994) 347-380. (San Damianoreeks 12), Clarissen Nederland / Vlaanderen, 2000.

-   Clara van Assisi, een nieuwe vrouw. Brief van de generale ministers van de 
     Franciscaanse familie aan de clarissen, aan alle franciscaanse slotzusters, aan allen, 
     die Franciscus en Clara vereren, bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest van de
     geboorte van de heilige Clara (1193-1993) 
     (San Damianoreeks 1) Clarissen Nederland / Vlaanderen, 1992.

-   Freeman, G.P., Schets van het Clarissenleven 1212-1263. (San Damianoreeks 9), 
    Nederland/Vlaanderen, 1994.

-   Clarisses Nantes, Op ontdekkingstocht naar Clara van Assisi. Thematisch naslagwerk.  
    (San Damianoreeks 3), Clarissen Nederland /Vlaanderen, 1994.

-   Godet, J.-F., Clara van Assisi en het leven met een vrouwelijke toets.  
    Symbolen van de vrouw     in haar geschriften.
 

    Vertaling van ‘Claire et la vie au féminin. Symboles de femme dans ses écrits.’ 
    In: Laurentianum 31 (1990) 148-175. (San Damiaonreeks 8), Nederland/Vlaanderen, 1994.

-   Grijs, J. de, Concordantie op de Geschriften van de Heilige Franciscus 
    en de Heilige Clara.
  Utrecht, 1991.

-   Grau, E., Lofzang voor de arme vrouwen, "Audite Poverelle", 
     van de heilige Franciscus  voor de zusters van de heilige Clara.
 
    
Vertaling van "Verba exhortationis " Audite Poverelle" 

    [VerbExh] des heiligen Franziskus". In: Franziskanische Studien 72 (1990) 47-69.  
    (San Damianoreeks 2) Clarissen Nederland / Vlaanderen, 1993.

-   Matura, Th, Clara van Assisi: haar visie op God en de mens uitgaande van 
     haar geschriften
.
 

    (San Damianoreeks 6), Clarissen Nederland / Vlaanderen, 1994.

-   Savey, C. Clara en haar “Auctoritates”. De invloedssfeer waarin Clara leefde.  
    Vertaling van ‘Les autorités de Claire’. (San Damianoreeks 10),
    Clarissen Nederland / Vlaanderen, 1998.

-   Het leven van de zalige maagd Sint Clara. De Middelnederlandse bewerking van
    de Legenda Sanctae     Clarae Virginis opnieuw naar het handschrift uitgegeven,
    vertaald en ingeleid door L. Jongen in samenwerking met H. de Groot, S. van der Knaap, 
    A. Krieger, M. Mentzel & P. Teunissen-Nijsse. 
    (San Damianoreeks 11), Clarissen Nederland / Vlaanderen, 1998. 

 


 

9. Publicaties van Clarissen in Nederland en Vlaanderen

-   Corveleyn, B., “Opdat je als levende mens de levende mag loven. 
    In: Franciscaans Leven 82 (1999), 271-279.

-   Cooman, T., Clara: een weg naar vrijheid’. In: Franciscaans Leven 83 (2000), 219-226.  

-    Dinther, Ria van, 'Clara en de paus: er staat meer dan er staat.' 
    
In: Franciscaans Leven 84 (2001) 4, 149-154.

-   Goorbergh, E. van den, "Clare's Prayer as a Spiritual Journey"
    In: Contemporary ReFranciscaans Levenections on the Spirituality of Clare. 
    The Way's Supplement
80 (1994) 51-60.

-   Goorbergh, E. van den, Zendingsbewustzijn in de Kerk bij Clara van Assisi
    volgens haar Testament.      
In: Franciscaans Leven
76 (1993) 152-164.

-   Goorbergh, E. van den, Clare’s Focus on Christ”. In: CTC, Pro Monialibus 30 
     (1999) 16-27.

-   Goorbergh, E. van den, Omvat Hem die jou omvat. In: Franciscaans Leven 82 
     (1999) 114-121.

-   Heiliging, 44 (1994) 3, H. Clara, Brugge.

-   Holleboom, A., Clara en Franciscus. In: Franciscaans Leven 70 (1987) 230-234.

-   Holleboom, A., Vrouwen en voedsel. In: Franciscaans Leven 72 (1989) 187-192.

-   Holleboom, A., "Als een tweede Rachel". In: Franciscaans Leven 71 (1988) 120-134.

-   Holleboom, A., "«En vorm jezelf geheel om»". In: Franciscaans Leven 80 
     (1997), 163-172.

-   Op de Beeck, I. en S. de Wolf, Clara van Assisi, de weg naar innerlijke vrijheid.  
    Katechese-project, Brussel / Kapellen, 1994 (Twee delen).

-   Op de Beeck, I., ‘Naakt vechten in de voetsporen van Clara’. 
    In: Franciscaans Leven 83 (2000), 203-209.

-   Walle, M. van de, Agnes van Bohemen: een krachtige vrouw in het voetspoor van
    Clara van Assisi
,       In: Franciscaans Leven 77 (1994) 151-158.

 


Tussen voltooien en verwachten


Brief aan (oudere) religieuzenRia Grommen (°1948) is doctor in de psychologie en is altijd actief geweest in vorming en begeleiding, voornamelijk in verband met gezinsrelaties en ouder worden. Dit boek is gegroeid vanuit haar ervaring met het begeleiden van religieuzen, zowel individueel als in groep.


De inhoud van dit boek komt grotendeels van de vele getuigenissen die ze mocht beluisteren, getoetst aan en aangevuld met wat ze zelf vanuit haar vak, de psychogerontologie, inbrengt. Deze overwegingen helpen religieuzen om vrede en vreugde te vinden in hun eigen hart, om mensen van liefde te (durven) zijn op de plek waar ze leven. Ze moedigen hen aan om radicaal de kaart te trekken van allen die hun ideaal en spiritualiteit vandaag een nieuwe gestalte willen geven, zoals jongere medezusters/medebroeders in of buiten de eigen gemeenschap, maar ook aan alleenstaanden of gezinnen op zoek naar nieuwe vormen van gelovige leefgemeenschappen in de geest van hun spiritualiteit.