Vrede en alle goeds!


Monasterium Heilige Familie te Boom

 

 

 

Boom in de Rupelstreek was de uitverkozen plaats van Kardinaal Goossens, aartsbisschop van Mechelen, voor het oprichten van een Clarissenklooster. Het landelijke Heikruis was de keuze van de stichteres, zuster Maria ter Engelen De Wilde, abdis van de zusters Clarissen van Roeselare, maar de Kardinaal had oog en hart laten vallen op het volksrijke Boom waar de industrie zienderogen toenam en een sociale mutatie zich voltrok.

De Kardinaal verlangde in het centrum van de Rupelstreek een centrale van geestelijke drijfkracht; van gebed en dienstbetoon. Op 20 maart 1895 kwamen de zusters Clarissen van Roeselare (9 zusters stichteressen) zich vestigen in de Antwerpsestraat nr. 128, tot de bouw  van het nieuwe klooster in de Gasstraat op 29 april 1899 voltrokken was. De openbare kloosterkerk, werd plechtig ingewijd op 31 juli 1899 en op 7 november 1907 geconsacreerd door Zijne Exellentie Monseigneur Van der Stappen.      

De kloosterkerk blijft graag en druk bezocht voor liturgische  vieringen en andere religieuze activiteiten, zowel op week-,  als zon - en feestdagen.  
In de week is de eucharistieviering om 7.30 u. en op zon- en feestdagen om 9.00 u.

 

 

 

 Onze dagorde:

                                                                                   In de week                   zon- en feestdagen

Eucharistieviering:                 7.30 u                          9.00 u

Morgengebed:                         8.00 u                          7.00 u

Ontbijt :                                    8.30 u                          7.30 u

Arbeid:                                     9.00 u                             vrij

Middaggebed:                        11.30 u                         12.00 u

Rozenhoedje:                         11.45 u                          11.45 u
enkel in mei en oktober

Middagmaal:                         12.00 u                         12.20 u

Aanbidding:                           16.00 u                         16.00 u

Vespers:                                  17.00 u                         17.00 u
Daglezing:                              aansluitend op de vespers

Avondmaal:                           18.20 u                         18.20 u

Dagsluiting:                           19.45 u                          19.45 u


In de koorruimte, die grote rust uitstraalt, kan deelgenomen  worden aan het getijdengebed van de zustergemeenschap.

Ook aan het stil gebed kan worden deelgenomen.
Een bezinningsruimte is beschikbaar op afspraak.

Naast werkzaamheden - liturgische gewaden, het aankleden van wassen beelden, sierkaarsen met droogbloemen en tekst naar wens - is er ook ontvangst voor gesprekken en mogelijkheid tot meeleven voor geïnteresseerde jongeren.

In de geest van Franciscus en Clara blijven we een open deur met een luisterend oor waarlangs aan alle mensen  met hun lief en leed een warm hart wordt toegedragen.

Allen wordt: “ VREDE EN ALLE GOEDS “ gewenst en toegebeden!