Vrede en alle goeds!

 

Monasterium van de H. Jozef te Kessel-Lo

 

 

In 1838, enkele jaren na het oprichten van de Belgische Staat, werd door de clarissen van Brugge een nieuw clarissenklooster gesticht te Leuven. Twee clarissenkloosters hadden er van in de XVIe eeuw tot aan de Franse Revolutie mede het stadsbeeld bepaald.  Na enkele omzwervingen betrokken de zusters  in 1843 een nieuw ge­­bouw in de pas aangelegde Bogaardenstraat. Dit nieuwe gebouw kwam tot stand door de zorg van Z.H.Kan. J.B. David, toenmalige president van het Pauscollege. Weldra telde de gemeenschap circa 30 zusters. Ze was samengesteld uit slot­zusters en buitenzusters.  De buitenzusters verzorgden de contacten met de bezoekers en gaven les in het kleuterschooltje dat pas in 1938 werd opgeheven. Veel Leuvenaars houden er tot op vandaag nog een dankbare herinnering aan.

 

 

Het leven van de slotzusters kan men definiëren als “een levenslange intensieve zoektocht naar God, de bron van alle leven”. Daarom trekken ze zich in afzondering en stilte terug. Met hun stichters, Clara en Franciscus, leggen ze levensomstandigheden en -gebeurtenissen in de palm van Gods hand. Dit diep vertrouwen schept vreugde, die zoveel mensen op de drempel van hun klooster als  kracht en steun ervaren.
In 1969 verhuisde het klooster naar de Predikherenberg te Kessel-Lo. Het moderne kloostercomplex onderlijnt de open geest die de communiteit steeds kenmerkt. Het blijft haar droom luisterend en helend een hulp te blijven voor de mensen in nood en een uitnodiging  te zijn tot diepe inkeer en tot een christelijk-franciscaanse levensvisie.  

Wie zoekt  naar de zin en de diepte van het leven, naar gebed, bezinning of meditatie in psalmen en liturgie in de stilte van de natuur in de sacrale omgeving van een modern gebouw is welkom!

 

 

 

Wie bewust en van binnenuit wil leven en vermoedt dat dit met God te maken heeft, kan contact opnemen met onze gemeenschap. Zo kan je kennis­maken met vrouwen die deze zoektocht in hun dagelijks leven proberen vorm te geven, hierin geïnspireerd door Franciscus en Clara. 

 

Bij telefonisch of schriftelijk contact zich richten aan: 
Zr. Johanna De Smedt of 
Zr. Benedikta Meersman 
Predikherenberg, 20 
3010 Kessel-Lo 
Tel. (016) 25 25 56
Email : kessel-lo@clarissen.be