Vrede en alle goeds!

 

Monasterium Zonnelied te Oostende 

 

 

Een stukje geschiedenis  

Op 3 juni 1862 komen zes zusters vanuit het clarissenklooster te Brugge zich vestigen in Oostende. De zusters wonen in een geschonken huis en er worden enkele aanpalende woningen aangekocht en tot klooster om­ge­bouwd.

Na de oorlog staan de zusters voor de keuze: ofwel veel geld investeren in het restaureren van hun bouwvallige woonst, met een bedenkelijk resultaat, ofwel een nieuwbouw realiseren op een andere locatie. Uiteindelijk kiezen ze voor het tweede en in 1957 wordt even buiten Oostende met de bouw van een klooster gestart. Het resultaat is buitengewoon. Door een uitstekende samenwerking tussen architect Paul Felix en de toenmalige abdis slaagt men erin om de eigen spiritualiteit van eenvoud en verbondenheid met de natuur via de architectuur uit te drukken. Het licht is ove­ral overdadig, maar beredeneerd aanwezig. Er is een voortdurende openheid op de natuur, door de talrijke tuintjes, waardoor binnen en buiten bijna in elkaar overvloeien.

Om geen roepingen te moeten weigeren wegens plaatsgebrek, worden in 1965 uitbreidingswerken uitgevoerd die in 1967 voltooid worden.

 

 

 

Bezienswaardigheden

-  glasraam van Michel Martens           
    waaronder Franciscus Zonnelied 
    ontworpen voor  de Expo Brussel 1958
   (eigendom van de staat).  

-   tabernakel, kruisweg, 
    panelen van Roger Bonduel.  

 

 

Werkzaamheden  
Om in ons eigen levensonderhoud te voorzien hebben we een hostiebakkerij, een pottenbakkerij en worden er kaarsen versierd voor allerlei gelegenheden.

 

 

Dagorde
Ons leven beweegt zich tussen gebed en werk. Aan deze gebedsdiensten kan worden deelgenomen en men kan ook enkele dagen van de rust en de stilte genieten.

 


 

Onze Gebedstijden:

 


Op Weekdagen
 
  7.15u: morgengebed
  8.00u: eucharistie
11.30u: middaggebed
17.00u: avondgebed meditatietijd tot 18.15u
19.40u: lezingendienst
20.00u: dagsluiting

 
Op Zaterdag
 
  6.45u: lezingendienst
             meditatietijd
  7.45u: morgengebed
11.30u: middaggebed
17.10u: avondgebed
18.30u: eucharistie en aansluitend dagsluiting
 
 
Op Zondag
 
  6.45u: lezingendienst
             meditatietijd
  7.45u: morgengebed
10.30u: eucharistie
11.45u middaggebed
17.30u: avondgebed
19.30u: dagsluiting


 

 

Hoe bereiken?  
Openbaar vervoer B vanuit het station van Oostende: Bus nr 5 en nr 7.  
Met de wagen: Autostrade Brussel B Kust volgen richting Oostende tot het rondpunt (Kennedy-punt),  : meedraaien en richting Nieuwpoort volgen tot aan de grote verkeerslichten (voorbij de Sint-Janskerk) Elisabethlaan-Torhoutsesteenweg. Richting Torhout nemen(links afslaan). De eerste straat rechts op de Torhoutsesteenweg is de Mariakerkelaan. Een paar honderd meter verder bevindt zich links het klooster Zonnelied".

 

Je bent van harte welkom bij ons!