Vrede en alle goeds!


Monasterium Oorzaak onzer Blijdschap te Tongeren

Het clarissenklooster van Tongeren is sinds 1 maart 2016 officieel opgeheven. Er wonen nu zusters van de Zaden van het Woord in het kloostergebouw. Ook de twee laatste clarissen van Tongeren wonen er nog maar behoren nu officieel tot de clarissengemeenschap van Sint-Truiden.


 

  

Clarastraat 1
3700 Tongeren
Tel. (012) 23.13.58  

 

Stichtingsdatum:  24.06.1845
Werkzaamheid: Hostiebakkerij

Liturgische diensten in de kloosterkerk (200 zitplaatsen) vrij toegankelijk.