Van harte welkom !

U bent binnengekomen bij de zusters Clarissen in Nederland en Vlaanderen.

Wij leven in het spoor van Clara van Assisi, 
de eerste vrouwelijke volgelinge van Franciscus. 
In de huidige tijd verlangen wij haar spiritualiteit 
van eenvoud en armoede, van stilte en gebed te beleven.
 

Elk klooster geeft daar, vanuit de eigen plaats binnen de samenleving 
en vanuit de eigen cultuur, vorm en kleur aan.

Die veelvormigheid in eenheid ziet u op ieders home-page.  


pageviews  

update 20-3-2014